CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 1. Giới thiệu:

+ Chức năng nhiệm vụ

+ Sơ đồ tổ chức

+ Lịch sử phát triển

+ Danh bạ điện thoại

 1. Kế hoạch:

+ Kế hoạch của Bộ

+ Kế hoạch của Tỉnh

+ Kế hoạch đầu tư

+ Điều tra cơ bản

+ Chiến lược và Quy hoạch

+ Atlas

+ CSDL Đầu tư

+ CSDL 63 tỉnh

 1. Tài chính:

 2. Khoa học công nghệ:

+ Chương trình, đề tài nghiên cứu

+ Dự án sản xuất, thử nghiệm

+ Kết quả NC các đề tài

+ Môi trường

+ Công nghệ sinh học

+ Đề tài, Dự án 2001-2010

+ CSDL Tiêu chuẩn

 1. Hợp tác quốc tế:

+ Dự án ODA

+ Hoạt động hợp tác

 1. Văn bản pháp luật

          + Văn bản pháp luật

          + Hệ thống văn bản chính phủ

          + CSDL Tiêu chuẩn

 2. Thống kê – Dự báo

+ Báo cáo

+ Dự báo

+ Văn bản hướng dẫn

+ CSDL

 1. Thông tin thị trường và XTTM:

+  Trang Xúc tiến thương mại

     - Sản xuất

     - Thị trường:

Giá trong nước

.   Giá thế giới

     - Xuất nhập khẩu:

.   Tin xuất nhập khẩu

.   Số liệu xuất nhập khẩu

.   Giá xuất nhập khẩu

.   Địa chỉ cần biết

.   Quy định thị trường

    -  Ngành hàng: lúa gạo, cà phê, chè, cao su, hạt tiêu, hạt điều, rau quả, thịt, đường, gỗ, thủy sản

   -  Cơ hội giao thương

   -  Hội chợ triển lãm

   -  Danh bạ doanh nghiệp

+ CSDL Thị trường

 1. Công nghệ thông tin (CNTT)

         + Tin tức CNTT

         + Thông báo

 2. Hỏi đáp

        + Danh mục hỏi đáp

        + Gửi câu hỏi

 3. Thư viện

 4. Tin tức:

+ Tin chỉ đạo điều hành

+ Tin địa phương

+ Tin hoạt động

+ Tin thế giới

+ Tin chuyên đề

+ Tin Tiến bộ KHCN

+ Báo Nông nghiệp Việt Nam

+ Diễn đàn Doanh nghiệp

 1. Nông nghiệp:

+ Giống cây trồng

+ Giống vật nuôi

+ Dịch bệnh

+ Sâu bệnh

+ Thuốc bảo vệ thực vật

+ Phân bón

 1. Lâm nghiệp:

+ Tin hoạt động lâm nghiệp

+ Giống cây lâm nghiệp

+ Lâm sinh

+ Bảo vệ rừng

+ Cảnh báo cháy rừng

 1. Thủy lợi:

+ Thông tin thiên tai

+ Công trình

+ Đập lớn

+ Tưới, tiêu

+ Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn

+ Biến đổi khí hậu

 1. Thủy sản:

+ Hoạt động thủy sản

+ Sản xuất giống

+ Nuôi trồng

+ Khai thác

+ Nghề cá trong nước

+ Bảo tồn nguồn lợi

 1. Khuyến nông:

+ Thông tin- huấn luyện

+ Diễn đàn KH@CN

+ BP 3 giảm 3 tăng

+ Kỹ thuật nuôi trồng

+ Nhà nông sáng tạo

+ Khuyến công

 1. Quản lý chất lượng và VSATTP:

+ Thông báo chất lượng

+ Chương trình giám sát

+ Quy định thị trường

+ Doanh nghiệp, phòng kiểm định

+ VSATTP

 1. Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối:

+ Chế biến

+ Ngành nghề nông thôn

+ Nghề muối

+ Cơ điện nông nghiệp

+ Cá tra - basa

 1. Phát triển nông thôn:

+ Nông thôn mới

+ Tam nông

+ HTX, kinh tế hộ, trang trại

+ CSDL Doanh nghiệp

 1. Video clip:

§  Tin tức

§  Bạn nhà nông

 1. Dịch vụ hành chính công

 2. Lịch làm việc

 3. Góp ý kiến văn bản

 4. Thông tin tuyển dụng

 5. Thông tin đấu thầu

Hành chính công online
Liên kết