Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp: Phát triển chăn nuôi bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu

(Mard-1/8/2017): Trong hai ngày 25 và 26/7/2017, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Đắk Lắk, UBND huyện Ea Kar tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Phát triển chăn nuôi bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Theo Cục Chăn nuôi, hiện tốc độ phát triển của ngành chăn nuôi ở Việt Nam tương đối tốt, tính đến tháng 1/10/2016, cả nước tổng đàn bò 5,5 triệu con, tăng 2,4%, trong đó bò sữa 282.900 con, tăng 2,8%; đàn lợn 29,1 triệu con, tăng 4,8%; đàn gia cầm 361,7 triệu con, tăng 5,8%; riêng đàn trâu 2,5 triệu con, giảm 0,2%.
Tây Nguyên là vùng có nguồn đất đỏ bazan lợi thế để phát triển cây cao su, cà phê và cũng là cơ hội cho phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ. Tài nguyên đất, rừng đa dạng, phong phú. Diện tích đồng cỏ tự nhiên và đồng cỏ dưới tán rừng khá lớn; có nhiều phụ phẩm trồng trọt phục vụ chăn nuôi như mía, ngô, lúa... Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi gia súc lớn.
Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21, đã và đang gây ra những biến đổi mạnh mẽ qua các hiện tượng khí hậu cực đoan như nhiệt độ tăng, bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt, hạn hán và nước biển dâng cao... Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, biến đổi khí hậu với những nghịch lý dị thường đã gây ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp của vùng. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cũng như những vùng chăn nuôi khác sẽ còn phải đối diện với nhiều khó khăn do những biến đổi bất thường của thời tiết.
Tại diễn đàn, các nội dung thảo luận, tham luận tập trung vào các nhóm vấn đề sau: Nhóm các giải pháp về quy hoạch vùng chăn nuôi và định hướng phát triển: Rà soát, điều chỉnh xây dựng quy hoạch vùng, liên kết vùng, tiểu vùng, địa phương phát triển chăn nuôi theo từng đối tượng vật nuôi, có lợi thế cạnh tranh. Quy hoạch vùng chăn nuôi gia súc nhai lại gắn với trồng cây thức ăn thô xanh. Chuyển đổi những diện tích đất lúa đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cỏ, cây thức ăn chăn nuôi. Trên cơ sở điều kiện sinh thái lợi thế của từng tiểu vùng để xác định cơ cấu vật nuôi phù hợp...
Tại Diễn đàn, Ban cố vấn đã tiếp nhận gần 40 câu hỏi của các đại biểu tham dự. Qua phần hỏi đáp, trao đổi giữa các đại biểu và Ban cố vấn của Diễn đàn, có thể nhận thấy mối quan tâm của các doanh nghiệp và bà con chăn nuôi hiện nay tập trung vào các vấn đề như: chính sách hỗ trợ của Nhà nước và địa phương để phát triển ngành chăn nuôi, giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, kỹ thuật chăn nuôi một số đối tượng vật nuôi đặc sản, cách phòng trị bệnh cho vật nuôi, sử dụng thuốc thú y hiệu quả, kỹ thuật sử dụng đệm lót sinh học…
Kết luận Diễn đàn, TS. Trần Văn Khởi, Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổng kết một số giải pháp chính để ngành chăn nuôi của khu vực phát triển bền vững như: Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, phương thức tổ chức mới vào sản xuất; Phát triển những đối tượng vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương để khai thác tốt nhất thế mạnh của vùng, hạn chế khó khăn, nhất là khó khăn do biến đổi khí hậu gây ra; Phát triển chăn nuôi gắn với sản xuất trồng trọt; Phát triển chăn nuôi trang trại, quy mô lớn, thúc đẩy xây dựng chuỗi giá trị, thương hiệu sản phẩm của vùng, địa phương…; Tăng cường công tác tuyên truyền để cung cấp cho nông dân những kỹ thuật, công nghệ, phương thức tổ chức sản xuất mới, thông tin về thị trường, giá cả, an toàn thực phẩm, liên kết sản xuất…; Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khuyến nông thông qua việc xây dựng các mô hình trình diễn, tập huấn, truyền thông để nâng cao năng lực của người sản xuất…/

 
5344917