Phú Yên: Đổi mới công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân

(Mard - 02/08/2017) Từ đầu năm 2017 đến nay, Trung tâm Khuyến nông Phú Yên đã tổ chức hơn 120 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân trên địa bàn toàn tỉnh. Nội dung tập huấn là phổ cập kiến thức khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và nhiều lớp tập huấn tại hiện trường cho nông dân.

Biến đổi khí hậu đã và đang gây ra những hiện tượng khí hậu cực đoan tác động xấu đến đại bộ phận nông dân sản xuất nông nghiệp. Trước thực trạng đó, Trung tâm Khuyến nông Phú Yên đã đưa ra nhiều giải pháp thay đổi hình thức, phương pháp, nội dung tập huấn để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Trong quá trình tập huấn, Trung tâm Khuyến nông thường xuyên khảo sát nguyện vọng của nông dân bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp hoặc qua các phiếu khảo sát. Từ đó, Trung tâm đã xây dựng và chuyển dịch dần nhiều lớp tập huấn phổ cập ngắn ngày sang các lớp tập huấn tại hiện trường dài ngày và thời điểm tập huấn diễn ra đúng thời điểm sản xuất hoặc thời vụ.
Điển hình tại lớp tập huấn kỹ thuật khai thác mủ cao su tổ chức tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên đã được nông dân hưởng ứng tích cực. Huyện Sông Hinh có hơn 100 ha cây cao su đang bước vào giai đoạn khai thác mủ, tuy nhiên hầu hết bà con nông dân vùng này chưa nắm được kỹ thuật khai thác mủ cao su, nhiều hộ dân khai thác mủ cây cao su không đúng kỹ thuật dẫn đến tình trạng hàng loạt cây cao su bị cạo phạm, vị trí mở miệng cao su không đúng, thao tác cạo không đúng… làm nhiều vườn cao su bị bệnh loét miệng cạo, năng suất mủ cao su giảm đáng kể và có khả năng làm giảm chu kỳ kinh doanh của nhiều vườn cao su tiểu điền tại huyện Sông Hinh.
Để kịp thời khắc phục tình trạng trên Trung tâm Khuyến nông Phú Yên đã tổ chức ngay một lớp tập huấn kỹ thuật khai thác mủ sao su tại hiện trường cho các hộ dân có các vườn cây cao su chuẩn bị đến giai đoạn khai thác mủ và các hộ đang có vườn cao su nhưng khai thác sai quy trình kỹ thuật. Các khâu chuẩn bị cho một lớp tập huấn hiện trường hết sức quan trọng góp phần cho sự thành công của đợt tập huấn, như dụng cụ giảng dạy và học tập phải đầy đủ cho người học thực hành, thuê vườn cao su có độ tuổi đang bước vào giai đoạn khai thác, chia học viên thành nhóm để học viên được thao tác nhiều lần, thành thạo các kỹ năng. Lực lượng giảng viên yêu cầu rất vững về kiến thức chuyên ngành và có năng lực huấn luyện nông dân từ những thao tác đơn giản đến các công đoạn phức tạp. Sau 3 ngày tập huấn tại hiện trường, lãnh đạo Trung tâm đã trực tiếp kiểm tra lại các kỹ năng của nông dân đã được tập huấn. Tại lớp tập huấn, nông dân đã trao đổi tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu tập huấn của bản thân với lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo địa phương giúp công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đến với người dân kịp thời, phù hợp và hiệu quả nhất.

 
5344917