Hội thảo Cơ sở khoa học và thực tiễn của Dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)

(Mard-23/7/2017) - Sáng 21/7/2017, tại Trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Hội thảo “Cơ sở khoa học và thực tiễn của dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)”.

Hội thảo do Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Uỷ ban Khoa học công nghệ Môi trường của Quốc Hội tổ chức với sự đồng chủ trì của GS.TS Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, PSG.TS Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và TS. Phùng Đức Tiến, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Hội thảo có sự tham dự của 150 đại biểu từ 4 đơn vị nêu trên, CIRD, các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý có liên quan.
Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) gồm 12 Chương, 104 Điều với quan điểm thể chế hoá đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về lâm nghiệp. Dự thảo Bổ sung 4 Chương mới so với Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004: Chế biến, thương mại lâm sản; hợp tác quốc tế trong lâm nghiệp; giá rừng, đầu tư tài chính trong lâm nghiệp, quản lý nhà nước về lâm nghiệp. Bố cục dự thảo Luật theo hướng tiếp cận là quy định rõ những vấn đề chung, quy hoạch, quản lý rừng (Chương 1, 2, 3); điều chỉnh các hoạt động theo chuỗi giá trị lâm nghiệp từ bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng đến chế biến, thương mại lâm sản (Chương 4, 5, 6, 7); quyền và nghĩa vụ của các chủ rừng (Chương 8) và các điều kiện bảo đảm thực hiện Luật (Chương 9, 10, 11).
Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) có một số điểm đổi mới quan trọng khi coi lâm nghiệp là ngành kinh tế, kỹ thuật liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm từ quản lý, bảo vệ, phát triển sử dựng rừng đến chế biến và thương mại lâm sản. Chế biến và thương mại lâm sản được coi như là một trong những thế mạnh trong chuỗi giá trị sản xuất lâm nghiệp, góp phần gia tăng đóng góp của ngành lâm nghiệp và ngành kinh tế quốc dân. Luật này cũng tăng cường các nội dung quy định về khai thác lợi ích từ sản phẩm ngoài gỗ, dịch vụ môi trường rừng tạo nguồn tài chính bền vững cho bảo vệ và phát triển rừng, tạo nguồn tài chính bền vững cho bảo vệ và phát triển rừng. Thể chế hoá chế định sở hữu rừng theo Hiến pháp 2013. Đổi mới tổ chức quản lý ngành lâm nghiệp, quản lý rừng theo nguyên tắc bền vững. Nội luật hoá những điều ước quốc tế có liên quan phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
Phát biểu tại Hội thảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hứa Đức Nhị, Chủ tịch Hội Chủ rừng Việt Nam cho rằng qua thực tế thực hiện Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004 thì nhiều chủ rừng chưa thực sự là chủ rừng đích thực khi đa số họ chỉ được giao để bảo vệ mà không có quyền sử dụng. Ông đề nghị trong số các chủ rừng được liệt kê trong Dự thảo Luật, thì nên chia chủ rừng theo các loại: Chủ rừng là tổ chức được nhà nước giao rừng để quản lý, bảo vệ, kể cả là cho thuê để phát triển du lịch, nghỉ dưỡng; Chủ rừng được nhà nước giao để khai thác sử dụng; Chủ rừng tự phục hồi và phát triển rừng trên đất có quyền sử dụng hợp pháp. Bên cạnh đó, vấn đề về quyền và nghĩa vụ của chủ rừng cũng được các đại biểu đưa ra thảo luận.
Theo GS.TSKH Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá các phiên bản của Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi đã quan tâm nhiều hơn tới lợi ích và chia sẻ lợi ích từ rừng để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng, khái niệm chủ rừng là cộng đồng và giao đất, giao rừng cho cộng đồng đã có đổi mới theo hướng tốt hơn, quy định chi tiết hơn và phạm vi điều chỉnh mở rộng hơn. Bên cạnh đó, GS.TSKH Đặng Hùng Võ cũng cho rằng, có một số vấn đề cần phải thảo luận thêm để có được chính sách tạo động lực cho bảo vệ và phát triển rừng bao gồm: quy định về sở hữu rừng; những bức xúc về quản lý, sử dụng rừng sản xuất là rừng tự nhiên chưa tìm được cơ chế phù hợp, nhất là đối với rừng tự nhiên nghèo kiệt; phương thức giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng chưa có nhiều đổi mới.
Các đại biểu tham dự Hội thảo cũng thảo luận đề xuất các nội dung trong lĩnh vực chế biến, thương mại lâm sản; phát triển rừng, sử dụng rừng. Đặc biệt, các đại biểu thống nhất đề xuất về đổi tên Luật Bảo vệ và Phát triển rừng thành Luật Lâm nghiệp.
Trên cơ sở những ý kiến tham gia tại Hội thảo, Ban tổ chức sẽ tiếp thu tối đa, có ý kiến đóng góp để hoàn thiện Dự thảo trình Quốc Hội thông qua, tạo hành lang pháp lý cho phát triển lâm nghiệp bền vững.

 
5344917