Sản lượng thủy sản khai thác, đánh bắt ở Bạc Liêu đạt khá

(Mard-04/7/2017) - Nhờ thời tiết thuận lợi, cộng giá cả ổn định nên hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản trên biển của tỉnh Bạc Liêu 6 tháng đầu năm 2017 đạt khá.

Tính đến thời điểm này, tổng sản lượng khai thác, đánh bắt thủy hải sản của tỉnh đạt gần 60.000 tấn; trong đó, sản lượng tôm đạt hơn 7.600 tấn, cá và thủy sản khác gần 52.000 tấn, đạt gần 54% so với kế hoạch và hơn 101% so với cùng kỳ.
Theo ngành chuyên môn đánh giá, so với trước đây, hiện số lượng tàu khai thác, đánh bắt thủy sản ở tỉnh này được đầu tư khá hoàn chỉnh, ngư dân dần chuyển hình thức đánh bắt thủ công sang đánh bắt chuyên nghiệp, có liên kết, tổ chức sản xuất, ứng dụng kỹ thuật vào đánh bắt.
Đặc biệt, có nhiều ngư dân tiên phong trong chuyển đổi ngành nghề, như chuyển sang nghề lưới 3 nhỏ, te ruốc; nghề lưới rê, lưới kéo đơn cá cháy, cá chét; nghề lưới kéo đơn, kéo đôi; nghề câu mực vàng; nghề lưới tôm mẹ, rê cá… Với các nghề đánh bắt trên, ngư dân có lãi từ 4-8 triệu đồng/ngày đối với đánh bắt gần bờ, riêng đánh bắt xa bờ cho lãi từ 100 - 200 triệu đồng/chuyến từ 75 - 90 ngày.
Bạc Liêu có lợi thế giàu tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế biển, cho tổng sản lượng khai thác đạt trên 100.000 tấn/năm; trong đó, có nhiều loại thủy sản mang lại giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, trong những năm qua Bạc Liêu xem hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản là một trong những ngành kinh tế mang lại nhiều lợi nhuận và giải quyết việc làm, thu nhập cho hàng nghìn lao động của địa phương.
Để khai thác có hiệu quả tiềm năng trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng Nghị quyết số 03/NQ-TU về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, hiệu quả giai đoạn 2016 – 2020. Một trong những nội dung quan trọng của nghị quyết là phát triển nghề khai thác đánh bắt thủy, hải sản là một trong những hoạt động góp phần phát triển kinh tế biển và nâng cao hiệu quả của hoạt động đánh bắt.
Theo đó, từ nay đến năm 2020 Bạc Liêu sẽ huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng đội tàu đánh bắt xa bờ có công suất lớn, được đầu tư trang thiết bị hiện đại để có thể khai thác dài ngày trên biển và nâng cao hiệu quả khai thác hải sản trên các vùng biển xa, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển; thực hiện chuyển đổi đối tượng, mùa vụ, ngư trường theo hướng đẩy mạnh khai thác hải sản xa bờ, khai thác các sản phẩm chủ lực, có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ tốt, gắn với xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm khai thác. Đồng thời, bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu có sản lượng ổn định và được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng an toàn thực phẩm.
Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố ven biển thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 theo Quyết định số 589/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. Thường xuyên theo dõi diễn biến bất thường của thời tiết. Ngành cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng có liên quan nắm chắc diễn biến tình hình an ninh trên biển để kịp thời chỉ đạo và đề xuất các giải pháp phù hợp hỗ trợ ngư dân yên tâm sản xuất trên biển.

TTXVN

 
5344917