Thứ trưởng Hà Công Tuấn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

(Mard-30/6/2017) - Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ngày 30/6/2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã trao Quyết định của Chủ tịch nước và tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Thứ trưởng Hà Công Tuấn.

Huân chương Lao động hạng Nhì là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những thành tích xuất sắc của Thứ trưởng Hà Công Tuấn trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thành tích xuất sắc của Thứ trưởng Hà Công Tuấn được ghi nhận ở các lĩnh vực phát triển lâm nghiệp, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ, công tác thanh tra, pháp chế, tài chính, công tác cải cách hành chính, công tác văn phòng của Bộ. Trong đó, nổi bật là việc Chỉ đạo xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, quản lý rừng, xây dựng chính sách về hình thành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đưa những chính sách trên vào cuộc sống để tạo nguồn lực đáp ứng yêu cầu bảo vệ và phát triển rừng.
Thành tích xuất sắc mà Thứ trưởng Hà Công Tuấn trong thời gian qua là sự tiếp nối những thành tích xuất sắc trước đó với phần thưởng cao quý là Huân chương Lao động hạng Ba năm 2007; Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ năm 2012 và nhiều Bằng khen của các Bộ, ngành Trung ương./.

(Văn phòng TCLN)

 
5344917