Hải Phòng: Mô hình nuôi tôm theo quy phạm VietGAP bước đầu thành công

(Mard-29/6/2017): Theo Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Hải Phòng, Hải Phòng đang phát triển nuôi tôm chân trắng thay thế dần tôm sú là đối tượng nuôi truyền thống vì tôm chân trắng có nhiều lợi thế như thời gian nuôi ngắn, có thể nuôi mật độ dày để đạt năng suất cao, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Năm 2014 – 2016, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Hải Phòng đã được giao thực hiện mô hình “Nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy phạm VietGAP” với quy mô 2 ha/năm, mật độ nuôi 80 con/m2, được thực hiện tại 05 hộ/năm tại các quận, huyện: Dương Kinh, Đồ Sơn, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.
Các hộ tham gia thực hiện mô hình đều tuân thủ theo quy phạm VietGAP. Địa điểm triển khai mô hình đều nằm trong vùng quy hoạch, các chủ hộ đã tuân thủ quy định nhà nước về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Hồ sơ ghi chép về mua các sản phẩm để thực hiện mô hình, nhật ký ghi chép tất cả các bước kỹ thuật trong suốt quá trình nuôi từ cải tạo ao nuôi, ao lắng, diễn biến hàng ngày của tôm, các biện pháp xử lý ao nuôi. Việc di chuyển con giống vào mô hình và xuất sản phẩm ra có lưu hồ sơ, có nguồn gốc rõ ràng. Các chủ hộ mô hình có nhà kho để chứa thuốc, hoá chất, có sổ sách ghi chép đầy đủ (danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh, chế phẩm sinh học nhập kho để sử dụng hoặc tiêu hủy); cán bộ kỹ thuật hướng dẫn ghi chép đầy đủ... Mô hình có nhà vệ sinh tự huỷ; có bảng hướng dẫn về vệ sinh, có chỗ thu gom và xử lý chất thải. Thu hoạch đúng với hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, giữa hai vụ nuôi có thời gian nghỉ tối thiểu 30 ngày. Có kế hoạch quản lý sức khoẻ tôm nuôi trong suốt quá trình nuôi, có cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, hồ sơ lưu sử dụng thuốc kháng sinh.... Kích thước tôm giống thả là PL12, tôm không dịch bệnh, có giấy chứng nhận kiểm dịch của Chi cục Thú y tỉnh Ninh Thuận. Có hồ sơ truy xuất nguồn gốc về tất cả các hoạt động di chuyển con giống trong toàn bộ vòng đời.
Kết quả cụ thể: Các hộ tham gia thực hiện mô hình trong thời gian hơn 3 tháng nuôi, đạt được như sau: Cỡ thu hoạch trung bình 20,4 g/con; Tỷ lệ sống trung bình 68,2%; Sản lượng đạt 21.844 kg/2 ha; Năng suất đạt 10,922 tấn/ha; Hệ số thức ăn: 1,3; Lãi ròng trung bình 800.000.000 đồng/ha.
Qua thực hiện mô hình cho thấy, nuôi tôm chân trắng theo quy phạm VietGAP có những ưu điểm vượt trội so với hình thức nuôi cũ là con giống, thức ăn có xuất xứ, đảm bảo chất lượng; kiểm soát được môi trường nuôi, hạn chế tình hình dịch bệnh; tôm phát triển đồng đều, tỷ lệ sống cao hơn và do vậy hiệu quả kinh tế cao hơn.
Đối với mô hình nuôi theo qui phạm VietGAP môi trường ao nuôi ổn định, sau mỗi vụ nuôi lượng chất thải không nhiều, giảm chi phí cải tạo cho vụ nuôi tiếp theo, khoảng cách cho hai vụ nuôi được rút ngắn 30 ngày, trong khi đó nếu không nuôi theo qui phạm VietGAP thì khoảng cách là 40 - 50 ngày. Sản phẩm nuôi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, dễ tiêu thụ, cỡ thu hoạch lớn hơn. Tỷ lệ sống lớn hơn, năng suất và sản lượng cao hơn.
Các hộ gia đình đã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình nuôi theo sự chỉ đạo của cán bộ kỹ thuật từ khâu cải tạo, thả giống chăm sóc quản lý, định kỳ kiểm tra sinh trưởng, kiểm tra dịch bệnh, theo dõi các yếu tố môi trường... Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng bước đầu thành công, mang lại lợi nhuận cao (lãi thuần đạt 46,8%). Đảm bảo an toàn môi trường, an toàn dịch bệnh, sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm./ T.H

T.H

 
5344917