Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và tai xanh ngày 09/10/2016

I. TÌNH HÌNH DỊCH
1.1. Dịch Cúm gia cầm
Trong ngày,không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương.
  Hiện nay, cả nước có 01 ổ dịch Cúm gia cầm A/H5N1tại xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau (đã qua 12 ngày).
1.2. Dịch Lở mồm long móng gia súc
Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương.
  Hiện nay, cả nước không có dịch LMLM.
1.3. Dịch Tai xanh trên lợn
Trong ngày, không có báo cáo ổdịch mới phát sinh từ các địa phương.
Hiện nay, cả nước có 01 ổ dịch Tai xanh tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh chưa qua 21 ngày (đã qua 18 ngày).
1.4. Nhận định tình hình dịch
Cúm gia cầm: Do diễn biến phức tạp của thời tiết nên nguy cơ dịch phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao; các địa phương cần chủ động trong công tác phòng, chống Cúm gia cầm độc lực cao H5N1, H5N6 và một số chủng vi rút cúm có thể lây sang người như vi rút H7N9; tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm việc nhập lậu gia cầm, giám sát chặt địa bàn để phát hiện và xử lý ổ dịch kịp thời.
Dịch LMLM: Các địa phương thuộc khu vực có nguy cơ cao, nơi có ổ dịch cũ, có đàn gia súc chưa được tiêm phòng triệt để, đặc biệt các địa phương có dự án cung ứng con giống gia súc, xóa đói giảm nghèo cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, tổ chức tiêm phòng vắc xin LMLM, kiểm soát chặt việc vận chuyển gia súc, quản lý giết mổ gia súc để giảm thiểu nguy cơ phát sinh, lây lan dịch.
Dịch lợn tai xanh: Ổ dịch xảy ra trên đàn lợn chưa được tiêm phòng vắc xin tai xanh; trong khi đó vi rútTai xanh có thể vẫn tồn tại trong môi trường chăn nuôi kết hợp với những diễn biến phức tạp của thời tiết ảnh hưởng xấu đến đàn gia súc nuôi làm phát sinh dịch bệnh.Trong thời gian tới,nguy cơ dịch có thểxuất hiện và gây ra các ổ dịch nhỏ lẻ trên địa bàn các ổ dịch cũ và khu vực có nguy cơ cao. Các địa phương cần tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, thực hiện nghiêm các qui định về kiểm dịch vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn, tăng cường kiểm soát giết mổ lợn, chủ động ngăn chặn dịch phát sinh và lây lan.
Các địa phương căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, thông báo của Cục Thú y về lưu hành vi rút Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh và hướng dẫn sử dụng vắc xin năm 2016 (văn bản số 262/TY-DT ngày 22/02/2016) để tổ chức mua đúng loại vắc xin phòng, chống dịch nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH
Lãnh đạo, chuyên viên của Cục Thú y, Cơ quan Thú y vùng và các Trung tâm chuyên ngành tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo quy định./.

(Cục Thú Y)

 
5344917