Cà Mau: Hơn 11.100 tỷ đồng cho vay phát triển 'tam nông'

(Mard-12/04/2016): Đến nay các ngân hàng trong tỉnh Cà Mau đã cho vay hơn 11.100 tỷ đồng, chiếm 39% tổng dư nợ.
Sau hơn 9 tháng triển khai thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, đến nay các ngân hàng trong tỉnh Cà Mau đã cho vay hơn 11.100 tỷ đồng, chiếm 39% tổng dư nợ.

Trong đó, cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh vay khoảng 5.800 tỷ đồng, doanh nghiệp vay trên 5.300 tỷ đồng. Số tiền trên được vay để phục vụ phát triển 7 lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp từ khâu sản xuất, thu mua đến chế biến và tiêu thụ; cho vay sản xuất giống trong trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, trồng rừng; cho vay phát triển ngành nghề tại địa bàn nông thôn; cho vay phục vụ Chương trình MTQG về xây dựng NTM...

(NNVN)

 
5344917