Trả lời DN

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam.

Kiến nghị: Cử tri đề nghị Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ nguồn vốn xây dựng nhà máy nước ở nông thôn. Vì như hiện nay nguồn nước mặt bị ô nhiễm, nhà máy nước ở địa phương xây dựng đã lâu, công suất không đủ phục vụ đời sống nhân dân.

Trả lời câu hỏi của cử tri tỉnh Hà Nam

Hỏi: Đề nghị nghiên cứu để có chính sách đặc thù cho các vùng khó khăn vì chính sách miễn giảm thủy lợi phí nhưng các vùng khó khăn về nước tưới lại phải chi phí tiền điện, xăng dầu mà điện, xăng dầu lại tăng giá.

Bảo Việt sẵn sàng tham gia chương trình bảo hiểm nông nghiệp, không vì lợi nhuận

(Mard-10/8/2011): Chiều 9/8, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm trực tuyến “Bảo hiểm nông nghiệp- Chỗ dựa của nhà nông” nhằm cung cấp cho người dân một cái nhìn tổng quát, chính xác và đầy đủ về bảo hiểm nông nghiệp.

Trả lời câu hỏi của Công ty CP XNK thực phẩm Thái Bình

Hỏi: Bộ Nông nghiệp và PTNT và Nhà nước có kế hoạch tổ chức sản xuất, kinh doanh lợn sữa tại chỗ tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động, nhà nước thu được ngoại tệ như thế nào?

Trả lời câu hỏi của Công ty CP XNK thực phẩm Thái Bình

Hỏi: Thị trường Trung Quốc tiêu thụ rất lớn về lợn sữa xuất khẩu của Việt Nam. Bộ có giải pháp trợ giúp gì để lợn sữa xuất khẩu theo đường chính ngạch, hạn chế tư thương xuất khẩu tiểu ngạch qua biên giới?

Trả lời câu hỏi của Công ty CP XNK thực phẩm Thái Bình

Hỏi: Tôi muốn biết hiện nay Bộ Nông nghiệp và PTNT có biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn lợn sống tư nhân đem đi tiêu thụ tại Trung quốc như thế nào?

Trả lời câu hỏi của Công ty CP XNK thực phẩm Thái Bình

Hỏi: Chính phủ quan tâm như thế nào đối với việc phát triển sản xuất lợn sữa để xuất khẩu?

Trả lời câu hỏi của Công ty CP XNK thực phẩm Thái Bình

Hỏi: Bộ cần có sự chỉ đạo như thế nào để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xuất khẩu lợn sữa không bị khách hàng ép giá, gây thiệt thòi cho người chăn nuôi?

Trả lời câu hỏi của Công ty TNHH Mía đường Việt Nam- Đài Loan

Hỏi: Tình hình bọ hung hại mía rất nghiêm trọng trên các diện tích mía trồng phục vụ cho chế biến của nhà máy, trước kia công ty nhập khẩu thuốc trừ bọ hung từ Đài Loan rất có hiệu quả. Nhưng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã không cho phép nhập khẩu loại thuốc này. Vậy chúng tôi phải làm thế nào?

Trả lời câu hỏi của Công ty TNHHMTV LN Bình Thuận

Hỏi: Tôi muốn hỏi trong quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015 không áp dụng với doanh nghiệp quốc doanh, vậy có thể bổ sung đối tượng áp dụng có cả doanh nghiệp quốc doanh để tạo điều kiện doanh nghiệp quốc doanh có vốn trồng rừng hay không?
Liên kết
5344917