Tam nông

Cà Mau: Hơn 11.100 tỷ đồng cho vay phát triển 'tam nông'

(Mard-12/04/2016): Đến nay các ngân hàng trong tỉnh Cà Mau đã cho vay hơn 11.100 tỷ đồng, chiếm 39% tổng dư nợ.
Sau hơn 9 tháng triển khai thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, đến nay các ngân hàng trong tỉnh Cà Mau đã cho vay hơn 11.100 tỷ đồng, chiếm 39% tổng dư nợ.

Những giải pháp tháo “nút thắt” cho tam nông

(Mard-3/11/2011): Tập trung xây dựng hệ thống thủy lợi, đẩy nhanh tiến độ dồn điền đổi thửa, khẩn trương giải quyết vướng mắc trong chính sách hỗ trợ cơ giới hóa… được Quảng Nam xem là những giải pháp căn cơ nhằm tạo “đòn bẩy” cho lĩnh vực trồng trọt phát triển theo hướng hàng hóa, bền vững.

Thực hiện tam nông - những vướng mắc trong thực tiễn

(Mard-2/11/2011): Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 26/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Quảng Nam đã có những chuyển biến rõ nét trên lĩnh vực nông nghiệp - nông dân - nông thôn. Tuy nhiên, so với yêu cầu đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, vấn đề “tam nông” vẫn còn tồn tại khá nhiều khó khăn, vướng mắc.

Ninh Bình: Kết quả bước đầu về ' Tam nông'

(Mard-26/8/2010): Ninh Bình có điều kiện tự nhiên đa dạng để phát triển kinh tế nông nghiệp cả 3 khu vực đồng bằng, ven biển và miền núi. Nhờ đó, Nghị quyết của Trung ương về ' tam nông' đã nhanh chóng được tỉnh triển khai và được nhân dân trong tỉnh đồng tình hưởng ứng, đạt được hiệu quả bước đầu đáng phấn khởi. 

Các địa phương ĐBSCL liên kết cùng các viện, trường đại học thực hiện Chương trình ''Tam nông''

(Mard-19/8/2010): Ngày 18/8, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ, Viện Lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Viện Cây ăn quả miền Nam về việc liên kết thực hiện Chương trình ''Tam Nông'' theo Nghị quyết 26-TW Đảng và NQ 24-CP của Chính Phủ. 

Thực hiện “Tam nông” ở Bắc Ninh: Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa

(Mard-13/8/2010): Từ một tỉnh thuần nông, Bắc Ninh đã và đang tập trung quy hoạch để phát triển các khu, cụm công nghiệp và đô thị, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, phấn đấu là tỉnh công nghiệp vào năm 2020.

Chủ trương, chính sách về "tam nông" nhìn từ Hải Phòng

(Mard-4/8/2010): Cùng với việc thực hiện xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới để nhân rộng đang triển khai tại 11 xã trong cả nước, nhiều địa phương cũng đã và đang đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực Nông nghiệp-Nông dân-Nông thôn ( tam nông) .

Sẽ sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 26/NQ-TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(Mard-21/6/2010): Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 4031/VPCP-KTN, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì việc sơ kết đánh giá kết quả 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Các tin đã đưa
Liên kết
5344917