Bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng

Hà Giang: Hỗ trợ, giải quyết chất đốt cho đồng bào 4 huyện vùng Cao nguyên đá góp phần bảo vệ và phát triển rừng

(Mard-2/6/2017): Vùng Cao nguyên đá của Hà Giang gồm 4 huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh và Quản Bạ; đây là nơi cư trú của 18 dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Mông, Tầy, Kinh, Dao, Nùng, La Chí, Pu Péo…với mức thu nhập bình quân dưới 4,5 triệu đồng/người/năm; vì vậy, 4 huyện vùng Cao nguyên đá thuộc diện huyện nghèo được thụ hưởng các chinh sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; đây cũng là 4 huyện có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc.

Hà Giang phối hợp với 2 tỉnh Cao Bằng và Tuyên Quang trong công tác bảo vệ diện tích rừng khu vực giáp ranh

(Mard-29/5/2017): Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc có tổng diện tích đất tự nhiên là 729.948, 34 ha, trong đó diện tích rừng và đất qui hoạch cho phát triển lâm nghiệp trên 563.893 ha. Phía Bắc của Hà Giang tiếp giáp với Trung Quốc, phía Tây tiếp giáp với tỉnh Lào Cai và Yên Bái, phía Đông tiếp giáp với Cao Bằng và phía Nam tiếp giáp với tỉnh Tuyên Quang.

Hà Giang: Triển khai công tác phòng chống cháy rừng

(Mard-2/12/2016): Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc có diện tích rừng và đất qui hoạch cho phát triển lâm nghiệp chiếm gần 70% diện tích đất tự nhiên của tỉnh (553.138,3 ha). Vì vậy, công tác phòng chống cháy rừng là một trong những biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng.

Hòa Bình: Nâng cao hiệu quả dịch vụ môi trường rừng

(Mard-15/11/2016): Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình, thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP, tỉnh Hòa Bình đã rà soát xác định đối tượng sử dụng dịch vụ trên các lưu vực Nhà máy thủy điện làm cơ sở tổ chức thực hiện chính sách dịch vụ môi trường, gồm hai lưu vực liên tỉnh, nội tỉnh và sáu phụ lưu: Lưu vực Nhà máy thủy điện Hòa Bình và bốn phụ lưu (NMTĐ nhỏ), Lưu vực Nhà máy thủy điện Bá thước II và một phụ lưu (NMTĐ nhỏ), lưu vực Nhà máy thủy điện Định Cư – huyện Lạc Sơn với tổng diện tích chi trả khoảng 110.994 ha, chiếm 42 % tổng diện tích rừng của tỉnh.

Hà Giang: Phát triển trồng rừng dựa vào hương ước trong cộng đồng

(Mard-24/10/2016): Huyện Quang Bình (Hà Giang) có diện tích đất chủ yếu là đồi núi. Đây chính là điều kiện thuận lợi để huyện Quang Bình phát triển kinh tế rừng. Sau gần 10 năm triển khai công tác trồng rừng (từ năm 2007 – tháng 8/2016), toàn huyện Quang Bình đã trồng mới được gần 10.796 ha rừng, trong đó rừng thuộc dự án 661 là 3.760 ha, rừng thuộc chương trình 135 là 670 ha, diện tích còn lại là do người dân tự túc và của các doanh nghiệp tham gia trồng rừng.

Hà Giang: Kết quả và những tồn tại sau hơn 3 năm thực hiện Chính sách Chi trả dịch vụ môi trường rừng

(Mard-30/9/2016): Trong những năm qua, tỉnh Hà Giang đã thực hiện khá tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR); từ đó đã góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn của tỉnh.

Hội thảo Công bố hiện trạng cơ sở dữ liệu về giống cây trồng lâm nghiệp ở Việt Nam và góp ý dự thảo Thông tư quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

(Mard-04/06/2016) - Ngày 2 và 3/6/2015, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo Công bố hiện trạng cơ sở dữ liệu về giống cây trồng lâm nghiệp ở Việt Nam và góp ý dự thảo Thông tư quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

Hà Giang: Tập trung phát triển rừng bền vững

(Mard-10/3/2016): Hà Giang là một tỉnh miền núi phía Bắc có tổng diện tích tự nhiên 791.488,9 ha, trong đó diện tích rừng và đất qui hoạch cho phát triển lâm nghiệp 553.138,3 ha, chiếm gần 70% diện tích đất tự nhiên.
Liên kết
5344917