Thông tin tuyển dụng

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh thông báo tuyển dụng viên chức

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT cần tuyển 15 viên chức cho 11 vị trí việc làm, cụ thể như sau:
Các tin đã đưa
Liên kết
5344917