Chuyên đề

Xây dựng đội ngũ nông dân chuyên nghiệp

(Mard-14/11/2016): Vấn đề quan trọng là xác định rõ vị trí, vai trò của người nông dân, đồng thời tìm ra những giải pháp đồng bộ nhằm phát huy vai trò của người nông dân trong tái cơ cấu gắn với xây dựng nông thôn mới. Đây là những vấn đề mấu chốt cần giải quyết cả về mặt lý luận và thực tiễn để giai cấp nông dân phát huy vai trò của mình trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ổn định, phồn vinh và bền vững.

71 năm Ngày Truyền thống ngành NN-PTNT Việt Nam: Kiến tạo những cánh đồng vàng

(Mard-14/11/2016):Chặng đường 71 năm qua, nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam đã phát triển toàn diện, đạt nhiều thành tựu vượt bậc, thần tốc, có tính lịch sử. Kế thừa thành tựu đó, toàn ngành đang nỗ lực hành động tăng năng suất, giá trị nông sản và nâng cao thu nhập cho nông dân, tiếp tục làm nên những cánh đồng vàng trong nông nghiệp.

Những thay đổi kỳ diệu của nông nghiệp Việt Nam

(Mard-11/11/2016): Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công mở ra một thời đại lịch sử mới của nước ta. Ngành Nông nghiệp Việt Nam bắt đầu thời kỳ xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cách mạng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 14 tháng 11 năm 1945, Bộ Canh nông được thành lập. Cột mốc lịch sử đó đã trở thành Ngày Truyền thống của ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

Nâng cao hiệu quả mô hình tôm - lúa trước tác động biến đổi khí hậu

(Mard-20/5/2016): Mô hình luân canh tôm - lúa ở ĐBSCL được xem là mô hình sản xuất nông nghiệp “thông minh” do có thể trồng lúa vào mùa mưa và nuôi tôm vào mùa khô. Tuy nhiên, đến nay mô hình này chưa phát huy tối đa hiệu quả vốn có và phát triển chưa ổn định do hiệu quả sản xuất chưa cao và chịu tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, để mô hình tôm - lúa phát triển bền vững cần phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Đó là nội dung chính tại Hội thảo về phát triển tôm - lúa vừa được Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và PTNT) tổ chức tại Thành phố Cần Thơ.

Việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại chăn nuôi tại Hà Nội: Thực trạng và những giải pháp

(Mard-17/8/2015): Tháng 4/2011 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Thông tư Số 27 /2011/TT-BNNPTNT quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Theo đó, thông tư hướng dẫn về tiêu chí xác định kinh tế trang trại, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Đối tượng áp dụng là cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chí xác định kinh tế trang trại theo quy định của Thông tư này; Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc cấp, cấp đổi, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Ngành chăn nuôi chủ động hội nhập kinh tế sâu rộng

(Mard-23/6/2015): Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng trong năm 2015, ngành chăn nuôi sẽ chịu cạnh tranh gay gắt từ những quy định về cắt giảm thuế suất của các hiệp định thương mai tự do mà Việt Nam đã và sẽ tham gia. Nếu ngành chăn nuôi không chủ động tiếp cận cơ hội và đẩy lùi các khó khăn, thách thức nội tại của ngành thì sẽ “thua đau” trên sân nhà.

Nâng cao giá trị nông sản Việt Nam: Câu chuyện từ mặt hàng trái cây : Bài 2: Tìm đầu ra bền vững cho nông sản

(Mard- 22/06/2015): Vấn đề tìm đầu ra cho nông sản vẫn là bài toán khó không chỉ của riêng ngành nông nghiệp mà đòi hỏi các Bộ, ngành, địa phương và người nông dân phải tập trung giải quyết triệt để, có chiến lược mang tính lâu dài. Làm được vậy, tình trạng tổ chức xúc tiến tiêu thụ theo từng mùa vụ, từng loại nông sản vào mỗi năm như hiện nay mới được khắc phục.

Nâng cao giá trị nông sản Việt Nam: Câu chuyện từ mặt hàng trái cây. Bài 1: Sản lượng nhiều, chất lượng chưa cao

(Mard- 22/06/2015): Bài toán về đầu ra cho các sản phẩm nông sản của người nông dân đã và đang là vấn đề nóng từ những câu chuyện thực tế nhà vườn đến diễn đàn Quốc hội trong thời gian qua. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào nền kinh tế quốc tế, có thể nói nông sản Việt Nam không thiếu thị trường tiêu thụ mà chính là chất lượng nông sản chưa đảm bảo quy chuẩn về chất lượng, đồng thời không có những chứng nhận đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước.
Liên kết
5344917