Bảo tồn thiên nhiên

Tập huấn sử dụng công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra

(Mard-28/07/2016) - Vừa qua, tại tại thành phố Hòa Bình, Vụ Bảo tồn thiên nhiên, Tổng cục Lâm nghiệp đã phối hợp với Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn Việt Nam tổ chức khóa tập huấn trong 05 ngày về sử dụng công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART) cho 19 học viên từ các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên.
Các tin đã đưa
Liên kết
5344917