Vì sự tiến bộ của phụ nữ
Lọc

Phụ nữ là chủ thể bảo vệ môi trường

(Mard-14/6/2017) - Theo đánh giá của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, hệ sinh thái trên Trái đất đang dần tiến tới mức suy thoái hoặc bị biến đổi do sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế. Hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, Ngày môi trường thế giới, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ TNMT và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội thảo “Phụ nữ Việt Nam trong công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường”.

Công văn Số 1519/BNN-TCCB về triển khai Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020

(Mard-07/12/2016) - Công văn Số 1519/BNN-TCCB về triển khai Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020.

Công văn Số 3041/BNN-TCCB về triển khai Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020

(Mard-07/12/2016) - Công văn Số 3041/BNN-TCCB về triển khai Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020.

Công văn Số 4764/BNN-TCCB về Triển khai công tác gia đình và tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016

(Mard-07/12/2016) - Công văn Số 4764/BNN-TCCB về Triển khai công tác gia đình và tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.

Hội thi “Nét đẹp công sở” năm 2016

(Mard-05/12/2016) Sáng ngày 29/11, tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ đã thực hiện tổ chức Hội thi “Nét đẹp công sở” năm 2016.

Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 về việc phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020

(Mard-12/04/2016) - Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 về việc phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020

Hướng dẫn số 156/HD-UBQG ngày 26/11/2004 về Hướng dẫn tổ chức hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

(Mard-18/03/2016) - Hướng dẫn số 156/HD-UBQG ngày 26/11/2004 về Hướng dẫn tổ chức hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

Phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Mard-01/03/2016) - Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Các tin đã đưa
Liên kết
5344917