Góp ý văn bản pháp luật
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng một số Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và PTNT xin giới thiệu nội dung các Dự thảo văn bản pháp luật để xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.
Mời bạn đọc nhấn vào tên Văn bản để tham gia góp ý.

lấy ý kiến Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc Gia: Bê tông tự lèn - Thiết kế thành phần hỗn hợp; Bê tông tự lèn- thi công và nghiệm thu

Mọi ý kiến xin gửi về:
Cục Quản lý xây dung công trình - Bộ Nông nghiệp và PTNT, số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Fax: 043 7711276;
Thời hạn: trước 30/8/2017
 

Lấy ý kiến Dự thảo thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT

Mọi văn bản góp ý cho "Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác" xin gửi về Tổng cục Lâm nghiệp, số 02 ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội;
Điện thoại: 02437.349.657;  Fax: 02437.349.568
Email: vpbcd57@mard.gov.vn
Thời hạn: trước ngày 15/7/2017

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Mọi văn bản góp ý xin gửi về Tổng cục Lâm nghiệp, số 02 ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội;
Điện thoại: 02437.349.657;  Fax: 02437.349.568
Thời hạn: trước ngày 15/7/2017

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam;...

Dự thảo Thông tư  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị định xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

(Mard - 22/6/2017) Mọi ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về địa chỉ: Cục Bảo vệ thực vật.
Địa chỉ: Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội.
Email: bvtv@mard.gov.vn

Lấy ý kiên góp ý Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục bổ sung giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

(Mard-19/6/2017): Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
+ Địa chỉ: số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội;
+ Điện thoại : 043 734 5442/ Fax : 043. 734.5444.
+ Email: phonggsl.cn@mard.gov.vn.

Lấy ý kiến Góp ý dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa

(Mard-26/5/2017): Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Trồng trọt, số 2 Ngọc Hà- Ba Đình- Hà Nội)
- ĐT: 04.8432956;
- Email: tt@mard.gov.vn; thanhpvtt@yahoo.com.vn; trangtin@mard.gov.vn;
- Thời gian góp ý trước ngày 26/7/2017

Lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2014/NĐ-CP

(Mard-23/5/2017): Mọi ý kiến góp ý bằng văn bản gửi theo địa chỉ số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội, hoặc bằng email theo địa chỉ khaithacthuysan@mard.gov.vn trước ngày 30/5/2017

Lấy ý kiến bằng văn bản về báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của “Rà soát quy hoạch thủy lợi phục vụ tái cấu trúc ngành nông nghiệp vùng Đông Nam bộ”

(Mard-19/05/2017): Đề nghị quý Sở cho ý kiến bằng văn bản về báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của “Rà soát quy hoạch thủy lợi phục vụ tái cấu trúc ngành nông nghiệp vùng Đông Nam bộ” trước ngày 31/5/2017 về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, file điện tử gửi vào hòm thư: khoinx.khcn@mard.gov.vn.
Thông tin chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Khôi, chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  ĐTCQ: 04.37347134, Di động: 0902197668./.

Góp ý kiến dự thảo Thông tư: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

(Mard-15/5/2017): Đề nghị các cá nhân, tập thể tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Thông tư: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Mọi ý kiến tham gia, đóng góp xin gửi trước ngày 15/7/2017 về: - Phòng Thức ăn chăn nuôi - Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và PTNT Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội - Họ tên: Ông Nguyễn Hoàng Hải - CV Phòng Thức ăn chăn nuôi, Cục Chăn nuôi - Email: hainh306@gmail.com; trangtin@mard.gov.vn

Lấy ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Cọc cừ chống thấm

(Mard-26/4/2017): Đề nghị các cá nhân, tập thể tham gia đóng góp ý kiến cho 02 dự thảo tiêu chuẩn: Công trình thủy lợi- Thiết kế đập đất đầm nén và Công trình thủy lợi- Đập đất đầm nén- Thi công và nghiệm thu
Mọi ý kiến tham gia, đóng góp xin gửi trước ngày 30/6/2017 về:
- Cục Quản lý xây dựng công trình- Bộ Nông nghiệp và PTNT
- Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình Hà Nội
- Fax 043.7711276
- email: nguyenngochung.xd@mard.gov.vn hoặc hung41dhtl@yahoo.com

Lấy ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Cọc cừ chống thấm

(Mard-26/04/2017)Đề nghị các cá nhân, tập thể tham gia đóng góp ý kiến cho 02 dự thảo tiêu chuẩn: Công trình thủy lợi- Cừ chống thấm- Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu và Công trình thủy lợi- Cừ chống thấm- Yêu cầu thiết kế.
Mọi ý kiến tham gia, đóng góp xin gửi trước ngày 30/6/2017 về:
- Cục Quản lý xây dựng công trình- Bộ Nông nghiệp và PTNT
- Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình Hà Nội
- Fax 043.7711276
- email: nguyenngochung.xd@mard.gov.vn hoặc hung41dhtl@yahoo.com

Lấy ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Công trình thủy lợi - Đập đất đầm nén - Thi công và nghiệm thu

(Mard-26/04/2017) Mọi ý kiến tham gia, đóng góp xin gửi trước ngày 30/6/2017 Địa chỉ: Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ NN & PTNT Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội Fax: 043 7711276 Email: nguyenngochung.xd@mard.gov.vn; hung41dhtl@yahoo.com

Lấy ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Công trình thủy lợi – Cừ chống thấm – Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu

(Mard-26/04/2017) Mọi ý kiến tham gia, đóng góp xin gửi trước ngày 30/6/2017 Địa chỉ: Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ NN & PTNT Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội Fax: 043 7711276 Email: nguyenngochung.xd@mard.gov.vn; hung41dhtl@yahoo.com

Lấy ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Công trình thủy lợi - Cừ chống thấm - Yêu cầu thiết kế

(Mard-26/04/2017) Mọi ý kiến tham gia, đóng góp xin gửi trước ngày 30/6/2017 Địa chỉ: Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ NN & PTNT Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội Fax: 043 7711276 Email: nguyenngochung.xd@mard.gov.vn; hung41dhtl@yahoo.com

Lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Mard-17/04/2017): Mọi ý kiến góp ý cho Dự thảo tờ trình và dự thảo thông tư xin gửi về:
Địa chỉ nhận ý kiến phản hồi: dungtran782000@yahoo.com
Địa chỉ: Vụ pháp chế - số 2 ngọc hà , ba đình , hà nội.

Lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

(Mard-11/4/2017): Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị quý cơ quan, đơn vị:
- Tham gia ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT nói trên;
- Đề xuất sửa đổi những nội dung khác của Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT (nếu có).
Văn bản góp ý gửi về Tổng cục Lâm nghiệp, số 02 Ngọc hà- Ba Đình - Hà Nội hoặc theo địa chỉ email: cuongsdr@gmail.com trước ngày 30/5/2017 Trân trọng!
New Page 2
Liên kết
5344917