Thông tin đấu thầu

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội thông báo mời thầu gói thầu số 2: Xây dựng (Xưởng thực hành điện C1).

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ( Chủ đầu tư) có kế hoạch chào hàng cạnh tranh rút gọn theo Luật đấu thầu gói thầu: Diệt và phòng chống mối các nhà làm việc A9,A10 cụ thể như sau:

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo mời chào hàng

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản mời chào hàng các gói thầu sau:

Công ty TNHH Lợn giống ngoại Thái Dương thông báo mời thầu

Công ty TNHH Lợn giống ngoại Thái Dương tổ chức đấu thầu gói thầu: Nhập khẩu lợn giống Landrace và Yorkshire cấp cụ kỵ.

Trung tâm giống lợn chất lượng cao – Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo mời thầu

Trung tâm giống lợn chất lượng cao tổ chức đấu thầu gói thầu: Nhập khẩu vịt giống chuyên thịt Star 53 ông bà từ Cộng hòa Pháp.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo mời thầu

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức đấu thầu gói thầu số 3:Hạ tầng kỹ thuật; cải tạo các nhà làm việc A1, A3, A5, A7, B1 và điện trong nhà làm việc A1, A7, B1.